FANDOM


Về Touken Ranbou Sửa đổi

加州清光

 Touken Ranbu (刀剣乱舞) is an online web browser game by DMM and Nitroplus. Players assume the role of a Saniwa sage (審神者) who travels into the past to defeat evil forces that are trying to change the course of history. As a sage, you have the ability to breathe life into inanimate objects, including famous historical swords. Your duty is to bring these blades to life, create an army, and defeat the enemies!

Đây là trang Wikia hướng dẫn và một số thông tin Tiếng Việt để giúp mọi người chơi game tốt hơn khi mọi người không rành tiếng Nhật

Danh Sách Sever:

 • Bizen no Kuni (備前国) [ĐẦY]
 • Sagami no Kuni (相模国) [ĐẦY]
 • Yamashiro no Kuni (山城国) [ĐẦY]
 • Yamato no Kuni (大和国) [ĐẦY]
 • Mino no Kuni (美濃国) [ĐẦY]
 • Bicchuu no Kuni (備中国) [ĐẦY]
 • Bungo no Kuni (豊後国) [ĐẦY]
 • Satsuma no Kuni (薩摩国) [ĐẦY]
 • Bingo no Kuni (備後国) [ĐẦY]
 • Mutsu no Kuni (陸奥国) [10% ĐẦY]
 • Chikuzen no Kuni (筑前国) [5% ĐẦY]

Bắt đầuSửa đổi

2 Sever mới đã mở. Để xem Sever "còn chỗ" hay không, xin hãy ghé trang Danh Sách Sever để nhận thông tin mới nhất.

Recent updates Cập Nhật

  New Servers: Đang Mở
  Latest: 24 tháng 4, 2015
  Upcoming: TBA

Events Sự Kiện

 Current: Kotetsu 2x Drop Rate
                Repair Campaign
 Previous: Kebiishi Suppression

Tutorials Hướng dẫn

    • Đăng Ký   |   Kết Nối
    • Cách Chơi
    • FAQ   |   Glossary

Admins Cộng Sự

    • Touken Ranbu Wiki Staff
    • Suggestions

Giới Thiệu Game  Sửa đổi

529a4a61fe36c183da651396cdd6d853-5 529a4a61fe36c183da651396cdd6d853-2 PVP
Front Lines (出陣) Expedition (遠征) PVP (演練)
Battlefields
E0c0f576b280114f76672ca120068d77-16  Era 1
 維新の記憶
E0c0f576b280114f76672ca120068d77-15  Era 2
 江戸の記憶
E0c0f576b280114f76672ca120068d77-14  Era 3
 織豊の記憶
E0c0f576b280114f76672ca120068d77-13  Era 4
 戦国の記憶
E0c0f576b280114f76672ca120068d77-12  Era 5
 武家の記憶
Ikedaya no kioku  Era 6
 池田屋の記憶
Game Features
Smithing Armory-1 Repairs Refinery Internal Affairs Missions
Smithing Armory Repairs Refinery Internal Affairs Missions
Battle Mechanics
Combat Mechanism 1 KBC 1 Fatigue 1
Combat Mechanism Kebiishi Fatigue
Swords
Sword List Tantou Wakizashi Uchigatana Tachi highest Oodachi Yari Naginata
 List by Type
 List by Stats
Drop List
Tantou
(短刀)
Wakizashi
(脇差)
Uchigatana
(打刀)
Tachi
(太刀)
Oodachi
(大太刀)
Yari
(槍)
Naginata
(薙刀)
Miscellaneous
Tập tin:Battle Records.png Tập tin:Recollection.png Tập tin:Merchant.png Tập tin:Backgrounds-0.png Tập tin:Merchandise.png
Battle Records Recollections Shop Backgrounds Merchandise

Một Số Đường DẫnSửa đổi

==Latest activity==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.